📢 Ord och inga visor från FMI

Kanske inte helt överraskande kommer Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) i sin rapport efter höstens tematiska tillsyn "Kartläggning av mäklarföretags arbete mot penningtvätt" av 24 mäklarbyråer fram till att det föreligger uppenbara brister i mäklarnas kunskap om och efterlevnad av sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen. FMI konstaterar bland annat att:


🔔 Finanspolisen "sett flera fall där mäklare medvetet eller omedvetet medverkat till penningtvätt."

🔔 "Av den tematiska tillsynen framgår att mäklarföretagen saknar en övergripande förståelse för penningtvättslagens innebörd och hur de olika åtgärderna påverkar varandra."

🔔 "Det finns stora kunskapsbrister hos mäklarföretagen i fråga om 

  • förståelse för penningtvättsregelverkets syfte och systematik
  • hur den praktiska tillämpningen av regelverket ska gå till 
  • tillvägagångssätt för penningtvätt i fastighetsaffärer. "


"Vi kommer att öka vår tillsyn och använda sanktionsavgifter för att utveckla god sed på området", säger David Johansson, operativ chef på FMI.

Läs artikeln här ››

Fina dagar på Smådalarö Gård Hotell & Spa