Due Monitor

Integrerer i Due AML eller brukes helt uavhengig

Penningtvätt


Due Monitor

Due Monitor oppdaterer og skjermer automatisk dine nordiske kunder angående følgende omfattende informasjon:

  • Reell rettighetshaver / Alternativ reell rettighetshaver
  • Sanksjonslister
  • PEP-register

Når en endring skjer, mottar du et varsel og kan enkelt utføre en ny hvitvaskingskontroll, KYC eller risikovurdering av din klient og oppdrag.

Due Monitor kan brukes som en integrert funksjon i Due AML og/eller som en helt uavhengig individuell tjeneste. Gjennom våre moderne og stabile APIer kan Due Monitor også enkelt integreres i for eksempel din bedrift, ERP eller CRM-system.

Fler tjänster

Due Compliance

Due AML

Du utfører hvitvaskingssjekkene dine, inkl. KYC, og risikovurderinger av kunder og oppdrag i en enkel og digital flyt på 8 enkle steg. Hele prosessen dokumenteres i en AML-rapport som enkelt lagres i den respektive kundes mappe.

Due Training

Hvilke forpliktelser har du, ditt byrå og dets ansatte i henhold til hvitvaskingsloven? Hvordan oppfyller du disse på enklest og beste måte? 
Vi tilbyr spesifikke e-kurs for henholdsvis advokater og regnskapsførere/
regnskapskonsulenter.

Due Compliance

Due Conflict

Due Conflict gir brukeren et omfattende og enkelt verktøy for konfliktkontroller. Interne avstemminger mellom for eksempel medhjelpere og medeiere gjøres raskt og enkelt med systemets unike funksjoner og dokumenteres i systemet.

Due API

Med våre moderne og stabile APIer kan vi enkelt integrere alle våre tjenester i for eksempel din bedrift, ERP eller CRM-system. Eksempler på systemer integrert til oss er Microsoft Dynamics Business Central, Salesforce, CSI Helsinki, Saturnus Advokatsystem, Legalsense, Deltek/Maconomy m. fl.