Talita

Da vi grunnla Due Compliance gjorde vi det ikke bare fordi vi ønsket å bidra til å forhindre hvitvasking, men vi tenkte også at vi ville ha relevant og konkret knyttet CSR-arbeid til vår virksomhet.

Vi bestemte oss for å donere 1 % av omsetningen vår fra dag 1 til en relevant og prisverdig organisasjon/tiltak. Valget falt snart på Talita.

Talita jobber med mål om å gi kvinner som blir utnyttet i sexhandelen en sjanse til et nytt liv. Deres forebyggende arbeid har som mål å forhindre at unge jenter havner i prostitusjon og pornografi. Deres oppsøkende arbeid innebærer å oppsøke kvinner på arenaene der prostitusjon foregår og tilby støtte.

Deres rehabiliterende arbeid gjør kvinner i stand til å forlate sexhandelen og bli fullt integrert i samfunnet.
 
Dette lykkes de veldig godt med.

Talita