Vi er eksperter på hvitvasking

Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forebygge kriminalitet. Dette gjør vi ved å gjøre det enklere for deg og din bedrift å overholde hvitvaskingsloven.

EU og nasjonale myndigheter har trappet opp innsatsen for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor har hvitvaskings- og terrorlovgivningen blitt tøffere og de juridiske forpliktelsene for operatørene har blitt mer og mer omfattende. Sanksjoner og straffer for ikke å følge de stadig strengere regelverket er nå betydelige, og derfor kan ingen operatører se bort fra risikoen. Ytterligere reguleringer og tvangsaksjoner er i gang og kravene vil ikke reduseres.

Basert på vår bakgrunn fra juss-, revisjons- og informasjonsbransjen, har vi lykkes i å skape et unikt, helhetlig og samtidig enkelt verktøy for å lette våre kunders etterlevelse.

Vi er stolte over å ha gjort det enkelt å overholde hvitvaskingsloven!

Omfattende verktøy for hvitvaskingskontroller, KYC og risikovurderinger

Petter Flink

CEO


+46 72 733 47 55
LinkedIn ››

Jursit som har jobbet i ulike administrative lederroller ved tre av Sveriges ledende advokatfirmaer i 17 år. Han har blant annet vært COO, CIO og Head of Knowledge, men de mest relevante merittene for hans bidrag til Due er at han var Compliance Officer ved to av byråene. Der har han ledet arbeidet med å lage policyer, rutiner og interne systemer for blant annet svindel-, inntaks- og hvitvaskingskontroller.

Petter Flink

Milan Vujic

CTO


+46 72 382 01 99
LinkedIn ››

IT-Rådgiver som har jobbet med IT i 20 år og har blant annet vært CIO i jus- og revisjonsbransjen de siste 8 årene. Han har gjennom årene drevet flere implementeringsprosjekter og har derigjennom fått mye kunnskap om hvordan systemer kan integreres og effektiviseres for å møte regulatoriske krav. En av hans store styrker er forståelsen av byråets forretningskonsept og hva IT kan gjøre for å understøtte dette best mulig.

Milan Vujic