Våre tjenester

Enkel, korrekt og fullstendig prosess etter hvitvaskingsloven

Due Compliance tar seg av hele bedriftens klientinntaksprosess i en enkel, omfattende og sammenhengende prosessflyt. Vi dekker alle nødvendige trinn fra et Compliance-perspektiv som sikrer din bedrifts regulatoriske overholdelse. Les mer om hver tjeneste nedenfor.

Våre verktøy kan enten brukes helt uavhengig eller enkelt integreres med ditt eget forretningssystem via moderne og enkle APIer.

Due Compliance er sømløst koblet til de eksterne kildene som kreves for hele inntaksprosessen.

Vi innhenter informasjon om nordiske selskaper fra spesifikke nasjonale kilder i hvert land. Når det gjelder informasjon fra resten av verdens land, har vi sammen med våre partnere, for eksempel Creditsafe og Dow Jones, integrert deres verdensomspennende databaser og du får blant annet tilgang til følgende informasjon om 360 millioner selskaper fra hele verden. verden: Grunnleggende selskapsinformasjon, konsern- og eierstrukturer, reell rektor, alternative rektorer, sanksjonslister, høyrisikoland, PEP, Corruption Perceptions Index (CPI) etc.

Vi samarbeider med flere bransjeorganisasjoner og tilbyr gunstige rabatter til medlemmer av blant annet FAR, Srf konsulterna, SFR og SBF.

Symbol


Due AML

Du gjør dine hvitvaskingssjekker (inkl. KYC) og risikovurderinger av kunder og oppdrag i en enkel og digital flyt på 8 enkle steg. Alt i henhold til hvitvaskingsloven.

Due AML er integrert med alle nødvendige eksterne kilder fra hele verden, og du henter sømløst for eksempel bedriftsinformasjon, reell eier/alternativ reell eier og søker i internasjonale sanksjonslister, liste over høyrisikoland, Corruption Perceptions Index (CPI) og PEP registrere.
 
Verktøyet inneholder også fleksible funksjoner for for eksempel å identifisere kunder via Bank-ID og digital signering av for eksempel oppdragsavtaler ved bruk av BankID. Alt er inkludert i den faste årsavgiften.

Du får også grunnleggende informasjon om hver enkelt bedrift, f.eks. navn, organisasjonsnummer, adresse, land, firmasignatur, virksomhetsbeskrivelse, finansiell informasjon, SNI-koder, eierforhold, nøkkelpersoner, revisor og styre og konsern- og eierstrukturer.

Vi innhenter informasjon om skandinaviske selskaper fra spesifikke nasjonale kilder i hvert land. Når det gjelder data fra resten av verden, har vi sammen med våre partnere Dow Jones og Creditsafe integrert deres verdensomspennende databaser i Due AML og du får tilgang til data om cirka 360 millioner selskaper fra hele verden.

Som regel tar ikke en hvitvaskingssjekk (inkl. KYC) og risikovurdering mer enn noen få minutter, mer komplekse kontroller kan selvsagt ta lengre tid.

Hele prosessen dokumenteres i en AML-rapport som enkelt lagres i den respektive kundes mappe.

Ulike bransjer har ulike behov og rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven. Derfor finnes Due PTL i flere tilpassede versjoner for blant annet Advokater, Advokatfirmaer, Regnskapsførere, Regnskapskonsulenter og Eiendomsmeglere.

Due Monitor

Due Monitor oppdaterer og skjermer automatisk dine nordiske kunder angående følgende omfattende informasjon:

  • Reell rettighetshaver / Alternativ reell rettighetshaver
  • Sanksjonslister
  • PEP-register

Når en endring skjer, mottar du et varsel og kan enkelt utføre en ny hvitvaskingskontroll, KYC eller risikovurdering av din klient og oppdrag.

Due Monitor kan brukes som en integrert funksjon i Due AML og/eller som en helt uavhengig individuell tjeneste. Gjennom våre moderne og stabile APIer kan Due Monitor også enkelt integreres i for eksempel din bedrift, ERP eller CRM-system.

Symbol

Due Training

Hvilke forpliktelser har du, ditt byrå og dets ansatte i henhold til hvitvaskingsloven? Hvordan oppfyller du disse på enklest og beste måte? Vi tilbyr spesifikke e-kurs for henholdsvis advokater/advokater og regnskapsførere/regnskapskonsulenter.

Due Training ››

Due Conflict

Due Conflict gir brukeren et omfattende og enkelt verktøy for konfliktkontroller.

Søking skjer med Due Conflicts unike funksjonalitet i din egen bedrifts kundedatabase som er integrert med Due Conflict og du søker der enkelt blant dine kunder og motparter. Opplysningene til klient- og motpartsselskapene avstemmes og verifiseres mot korrekte opplysninger registrert i foretaksregisteret.

Interne avstemminger mellom for eksempel medhjelpere og medeiere gjøres raskt og enkelt med systemets unike funksjoner og dokumenteres i systemet.

Hele prosessen dokumenteres i en tviste-/konfliktrapport som enkelt lagres i ditt saksbehandlingssystem og informasjonen kan flyte over til ditt forretningssystem og dokumenthåndteringssystem.

Symbol

Due API

Med våre moderne og stabile API-er kan vi enkelt integrere alle våre tjenester i din bedrift, ERP eller CRM-system. Eksempler på systemer integrert til oss er Microsoft Dynamics Business Central, Salesforce, CSI Helsinki, Saturnus Advokatsystem, Legalsense, Deltek/Maconomy, etc.